„Jeśli chcesz zbudować statek,
nie gromadź ludzi by zbierali drewno
i rozdzielali obowiązki,
ale wzbudź w nich tęsknotę
za rozległym i nieskończonym morzem.”