Podziękowania za życzenia

Serdecznie dziękujemy za przysłane życzenia dla naszej wspólnoty parafialnej z okazji Świąt Wielkanocnych.

Otrzymaliśmy je od:

 • Księdza Biskupa Ordynariusza Wiesława Meringa
 • Kanclerza wraz pracownikami Kurii Diecezjalnej we Włocławku
 • Burmistrza i Samorządu Miasta i Gminy Uniejów
 • Sołtysa Babiaka i Rady Sołectwa
 • Naczelnika i pracowników Poczty Polskiej SA, Urząd Pocztowy w Babiaku
 • Dyrektora i pracowników GOK i BP w Babiaku
 • Dyrektora, nauczycieli i pracowników i uczniów Gimnazjum w Babiaku
 • Pracowników Samorządowego Przedszkola w Babiaku
 • Dyrekcji, nauczycieli, pracowników i uczniów Szkoły Podstawowej w Babiaku
 • Dyrektora, nauczycieli i pracowników Społecznej Szkoły Zawodowej w Babiaku
 • Kierownika, pracowników i uczestników Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Dębnie Królewskim.
 • Pracowników NZOZ Eskulap w Babiaku
 • Kierownika i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Babiaku
 • Fundacji Orszak Trzech Króli
 • Przełożonej Generalnej Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi
 • Odnowy w Duchu Świętym przy Parafii NSJ w Sieradzu
 • Posła na Sejm RP Jana Krzysztofa Ardanowskigo